Loading ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzęcinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. św. Floriana 75
32-051 Krzęcin
tel: (12) 270 60 29
fax: (12) 256 12 60
e-mail: spkrzecin@interia.pl
strona: spkrzecin.edupage.org

  Organami szkoły są:

1)     Dyrektor Zespołu;
2)     Rada Pedagogiczna Zespołu
3)     Rada Rodziców Przedszkola;
4)     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej;
4)     Samorząd Uczniowski.

 

Pokaż informacje o artykule