Loading ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzęcinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. św. Floriana 75
32-051 Krzęcin
tel: (12) 270 60 29
fax: (12) 256 12 60
e-mail: spkrzecin@interia.pl
strona: spkrzecin.edupage.org

 

Zasady rekrutacji:

 

 Rekrutacja:

  1. do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 5-cio i 6-letnie;

  2. na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora szkoły mogą zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego dzieci 4-letnie w miarę wolnych miejsc;

  3. do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat oraz dzieci 6–letnie, którym nie odroczono rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej (na prośbę rodzica);

  4. do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci:

         a. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

         b.  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza 
             obwodem
szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Pokaż informacje o artykule