Loading ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzęcinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. św. Floriana 75
32-051 Krzęcin
tel: (12) 270 60 29
fax: (12) 256 12 60
e-mail: spkrzecin@interia.pl
strona: spkrzecin.edupage.org

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzęcinie sporządzone na dzień 31.12.2018 r. za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zostało opublikowane
w dniu 10 maja 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie w zakładce Edukacja.

Pokaż informacje o artykule