Loading ....
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzęcinie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzęcinie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. św. Floriana 75
32-051 Krzęcin
tel: (12) 270 60 29
fax: (12) 256 12 60
e-mail: spkrzecin@interia.pl
strona: spkrzecin.edupage.org

Stan na dzień 31.XII.2019r.

Powierzchnia Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - 1954m2

Powierzchnia Przedszkola w Polance Hallera - 375m2

Aktywa trwałe szkoły i przedszkola: 4 690 487,31

Pokaż informacje o artykule